ประวัติความเป็นมาวิทยาลัย
บุคลากรวิทยาลัยชุมชน
ปรัชญาวิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานที่ตั้งวิทยาลัยชุมชน
 โครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการสภาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภาวิชาการ
ทำเนียบกรรมการสภาฯ
หลักสูตรการจัดการศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
--------------------------

ดร.กรรณิกา สุภาภา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง update 25/12/58   
ประกาศรายชื่อผู้มีีสิทธเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป update 15/12/58   
วิทยาลัยชุมชน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป Update 18/11/58 

สรุปผลการดำเนินงาน
  สรุปผลการดำเนินงาน วิทยาลัยชุมชนตราด ประจำเดือนธันวาคม
 

สรุปผลการดำเนินงาน วิทยาลัยชุมชนตราด ประจำเดือนพศจิกายน


 

สรุปผลการดำเนินงาน วิทยาลัยชุมชนตราด ประจำเดือนตุลาคม


 

สรุปผลการดำเนินงาน วิทยาลัยชุมชนตราด ประจำเดือนกันยายน


 
 
 
 

 

 

จัดทำโดยวิทยาลัยชุมชนตราด จังหวัด
ตราด 23000 โทร 0-3967-1887,0-3967-1888 E-Mail : tratcc@hotmail.com