ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร กรรณิกา สุภาภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :