ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนตราด (อ่าน 25) 05 ต.ค. 61
ประกวดราคาเช่าการเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้)โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เอกสารส่วนที่ 2 (อ่าน 33) 19 ก.ย. 61
ประกวดราคาเช่าการเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้)โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เอกสารส่วนที่ 1 (อ่าน 31) 19 ก.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ เอกสารส่วนที่ 2 (อ่าน 35) 12 ก.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ เอกสารส่วนที่ 1 (อ่าน 38) 12 ก.ย. 61
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 47) 17 ก.ย. 61
ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร(ตู้) โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (อ่าน 46) 04 ก.ย. 61
พิธีประสาทอนุปริญญา ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่น57 และ รุ่น58 (อ่าน 67) 29 ส.ค. 61
รับสมัครนักศึกษาใหม่ปี 2561 (อ่าน 228) 20 มิ.ย. 61