เมนูหลัก

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมุนไพร

ข้อควรรู้เกี่ยวกับสมุนไพร

    รักษาโรคระบบทางเดินอาหาร

             โรคกระเพาะ

             อาการท้องอืด

             อาการท้องผูก
             อาการท้องเสีย
             อาการคลื่นไส้ อาเจียน
                  กระเพรา
                  ขิง
                  ยอ
             อาการปวดฟัน
             ระงับกลิ่นปาก
    รักษาโรคระบบทางเดินหายใจ
    รักษาโรคระบบทางปัสสาวะ
    รักษาโรคเกี่ยวกับผิวหนัง
    รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ

อาการคลื่นไส้ อาเจียน

             อาการคลื่นไส้อาเจียน เป็นระบบกลไกที่ร่างกายขับเศษอาหารหรือ
     สารที่เป็นพิษปนเปื้อนอยู่ในอาหาร ที่ตกค้างอยู่ในกระเพาะอาหารโดยนำ
     ออกมาทางปาก มีสาเหตุมากมาย ทั้งที่รุนแรงและไม่รุนแรง แบบรุนแรง 
     เช่น รับประทานอาหารมากเกินไป อาหารไม่ย่อย เป็นต้น จนถึงอาการที่
     รุนแรงมาก เช่น ความผิดปกติของสมอง เลือดออกในสมองจากอุบัติเหตุ 
     โรคตับอักเสบ กระเพาะอาหารอุดตัน ไส้ติ่งอักเสบ การติดเชื้อในทาง
     เดินอาหารอย่างรุนแรง เป็นต้น อาการอาเจียนที่เหมาะกับการใช้
     สมุนไพรได้แก่ อาการเมารถ เมาเรือ อาหารไม่ย่อย หรือโรคที่ได้รับ
     การวินิจฉัยและอยู่ในความดูแลของแพทย์ เช่น อยู่ในระหว่างการ
     รักษาโรคมาลาเรีย เป็นต้น

 

 

Bangkok
แนะนำเว็บเกี่ยวกับสมุนไพร
สมุนไพรที่ใช้ใบเป็นยา

สมุนไพรที่ใช้ดอกเป็นยา

สมุนไพรที่ใช้ผลเป็นยา สมุนไพรที่ใช้ต้นเป็นยา สมุนไพรที่ใช้รากเป็นยา สมุนไพรที่ใช้ส่วนอื่นเป็นยา